วันที่   16   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ห้องประชุม ชั้น 2
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินศักยภาพ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ห้องประชุม ชั้น 3