วันที่   10   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ห้องประชุม ชั้น 2
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะจัดทำข้อมูล การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 ห้องประชุม ชั้น 3