วันที่   22   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ชี้แจงการดำเนินงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ห้องประชุม ชั้น 2
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 12/2563 ห้องประชุม ชั้น 3
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุม ชั้น 3