วันที่   2   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ยกร่างแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบในการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี
08.30 น. - 12.00 น.   - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ขอคัดสำเนาการสอบสวนวินัย ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี