วันที่   4   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี