วันที่   11   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี