วันที่   28   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี