วันที่   24   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม ITA ห้องประชุม ศธจ.สุพรรณบุรี